Επικοινωνία 

Ελληνική HPV Εταιρεία,
για την έρευνα και αντιμετώπιση του ιού των θηλωμάτων.