Α. Δαπόντε | 10 χρόνια HPV-εμβολιασμός: Η εμπειρία από την Ελλάδα 03/05/2017

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι 10 χρόνια HPV εμβολιασμός: Ανασκόπηση
SESSION I 10 years HPV vaccination: An Update
Συντονιστές:M. Θεοδωρίδου, Θ. Αγοραστός, Α. Παπανικολάου
Chair: A. Theodoridou, Th. Agorastos, A. Papanicolaou
18.00-18.30 10 χρόνια HPV-εμβολιασμός:
Η εμπειρία σε παγκόσμια κλίμακα
10 years HPV vaccination: The global experience
A. Kωνσταντόπουλος – A. Konstantopoulos
18.30-19.00 10 χρόνια HPV-εμβολιασμός:
Η εμπειρία από την χώρα- πρότυπο, την Αυστραλία
10 years HPV vaccination:
Experience from the model country, Australia
S. Garland
19.00-19.30 10 χρόνια HPV-εμβολιασμός: Η εμπειρία από την Ελλάδα
10 years HPV vaccination: Experience from Greece
Α. Δαπόντε – A. Daponte
Tags :