Θ. Αγοραστός | HPV-εμβολιασμός: Το νέο, εννεαδύναμο εμβόλιο και οι εξαίρετες προοπτικές για το μέλλον 03/05/2017

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙI Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου: Καθοριστικές καινοτομίες και εξαίρετες προοπτικές

SESSION II Cervical cancer prevention: Decisive innovations and excellent perspectives

Συντονιστές: Θ. Αγοραστός, Θ. Κωνσταντινίδης, Α. Γαλλή-Tσινοπούλου Chair: Th. Agorastos, Th. Constantinidis, A. Galli-Tsinopoulou
20.00-20.30 H αλλαγή του υποδείγματος στον πληθυσμιακό έλεγχο για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και η σύνδεσή του με τον HPV εμβολιασμό The paradigm change in cervical cancer screening and its conjunction with HPV vaccination S. Garland
20.30-21.00 ΗPV-εμβολιασμός: Θεώρηση από την πλευρά των Oικο νομι κών της Υγείας και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας HPVvaccination: Thehealtheconomicsandpublichealthview Ι. Κυριόπουλος – J. Kyriopoulos
21.00-21.30 HPV-εμβολιασμός: Το νέο, εννεαδύναμο εμβόλιο και οι εξαίρετες προοπτικές για το μέλλον HPV vaccination: Τhe new, nonavalent vaccine and the excellent perspectives for the future Θ. Αγοραστός – Th. Agorastos

Tags :