Β. Παπαευαγγέλου | Εμβολιασμοί σήμερα: Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για την υποστήριξη του αυτονόητου 23/02/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
19:00-20:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ I
Πρόεδροι: .Γ. Γκριμπίζης, Ε. Ροηλίδης, Α. Λινού
19:00-19:20 Πρόληψη της HPV-λοίμωξης και των συνεπειών της: Από την θεωρία στην πράξη
.Θ. Αγοραστός
19:20-19:40 Εμβολιασμοί σήμερα: Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για την υποστήριξη του αυτονόητου
.Β. Παπαευαγγέλου
19:40-20:00 Προσυμπτωματικός έλεγχος για την πρόληψη νοσημάτων: Σύγκριση της οικονομικής αποδοτικότητας ενός εθνικά οργανωμένου προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου με αυτήν ενός ευκαιριακού ελέγχου
.Ι. Κυριόπουλος
Tags : 23/02/2018