Π. Πατάκα | Χαιρετισμοί - Ευχαριστίες 23/02/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
20:00-20:30 Χαιρετισμοί - Ευχαριστίες
Tags : 23/02/2018