Ε. Φαρμάκη | Ηλικίες εμβολιασμού, ατελής εμβολιασμός, συμπλήρωση εμβολιαστικού σχήματος με άλλο εμβόλιο 24/02/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11:30-12:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΙ
Πρόεδροι: .E. Ροηλίδης, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Δ. Χατζηχρήστου
11:30-11:50 Ηλικίες εμβολιασμού, ατελής εμβολιασμός, συμπλήρωση εμβολιαστικού σχήματος με άλλο εμβόλιο
.Ε. Φαρμάκη
11:50-12:10 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπάρχουν; Ποιες είναι; Πόσο σοβαρές είναι; Τι δείχνουν οι μελέτες; Ποια είναι η θέση των διεθνών οργανισμών;
.I. Παυλοπούλου
12:10-12:30 Εμβολιασμός ανδρών: Ποια είναι η επίσημη θέση των διεθνών οργανισμών; Ποιες χώρες εμβολιάζουν και τα αγόρια; Τι γίνεται στην Ελλάδα; Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου; Πόσο σημαντικό είναι το θέμα του κόστους;
.Α. Παπανικολάου
Tags : 24/02/2018