Δ. Ευγενίδης | Η καθοριστικής σημασίας στάση του Φαρμακοποιού ως προς την τελική απόφαση για HPV-εμβολιασμό 25/02/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
16:35-18:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΙ
Πρόεδροι: .Θ. Αγοραστός, Μ. Γκουτζιούλης, Α. Καβαλλάρης, Ε. Κοντομανώλης, Β. Βαΐτση
16:35-16:58 Ψυχολογική επιβάρυνση των ατόμων με HPV-μόλυνση
.Φ. Μπασιάλλα
16:58-17:21 Ιατροί και παραπληροφόρηση
.Α. Τσερτανίδου
17:21-17:44 ΜΜΕ και παραπληροφόρηση
.Λ. Κεσίδου
17:44-18:07 Η καθοριστικής σημασίας στάση του Φαρμακοποιού ως προς την τελική απόφαση για HPV-εμβολιασμό
.Δ. Ευγενίδης
18:07-18:30 Η Μαία ως πρόσωπο-κλειδί για την υποστήριξη του HPV εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου
.Β. Μοσχάκη
Tags : 25/02/2018