Χρήστος Λιονής | Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 06/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
Tags :