Α. Τσερτανίδου | Βασικές γνώσεις για τον HPV και την φυσική ιστορία της HPV λοίμωξης 16/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι
HPV λοίμωξη – Κλινική εικόνα
Προεδρείο: Θ. Αγοραστός, Ε. Λαζαρίδου, Α. Αθανασιάδης
Tags : 16/02/2019