Ε. Πανoτοπούλου | HPV testing στην καθημερινή πράξη: τεχνικές ανίχνευσης – σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τεχνικών – εύρος εφαρμογής 16/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Ανίχνευση της HPV λοίμωξης
Προεδρείο: Ε. Πανοτοπούλου, A. Λαμπρόπουλος, Α. Παπανικολάου
Tags : 16/02/2019