Κ. Χατζησταματίου | Ενδείξεις HPV testing στην κλινική πράξη – Οδηγίες για την σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση της προκύπτουσας πληροφορίας 16/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Ανίχνευση της HPV λοίμωξης
Προεδρείο: Ε. Πανοτοπούλου, A. Λαμπρόπουλος, Α. Παπανικολάου
Tags : 16/02/2019