Α. Δαπόντε | Εναλλακτικές μέθοδοι HPV DNA testing: α. με αυτολήψη κολποτραχηλικού υλικού (self sampling), β. HPV DNA test στα ούρα 16/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Ανίχνευση της HPV λοίμωξης
Προεδρείο: Ε. Πανοτοπούλου, A. Λαμπρόπουλος, Α. Παπανικολάου
Tags : 16/02/2019