Α. Μορτάκης | Διάγνωση καλοήθων και κακοήθων HPV αλλοιώσεων αιδοίου, κόλπου και τραχήλου (Αιδοιοσκόπηση – Κολποσκόπηση - Βιοψίες – Ιστολογική εξέταση) Εκτίμηση κινδύνου ανά περίπτωση (Risk Assessment) επί τη βάσει των δεδομένων (ιστορικού, HPV testing, HPV βιοδεικτών, κυτταρολογίας, κολποσκόπησης, ιστολογίας) 16/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ
Διάγνωση HPV αλλοιώσεων
Προεδρείο: Α. Δαπόντε, Κ. Χατζημουρατίδης, Κ. Μάρκου
Tags : 16/02/2019