Δ. Ευγενίδης | Ο νέος ρόλος του φαρμακοποιού στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου (HPV εμβολιασμός, self-sampling) 17/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ VΙΙ
Πρόληψη του καρκίνου τραχήλου και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
Προεδρείο: Θ. Αγοραστός, Μ. Ντούλα, Θ. Κωνσταντινίδης
Tags : 17/02/2019