Συζήτηση με το ακροατήριο, Ερωτήσεις - Απαντήσεις 17/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ VΙΙΙ
HPV εμβολιασμός Ι
Προεδρείο: Δ. Βαβίλης, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Κ. Δίνας
Tags : 17/02/2019