Θ. Αγοραστός | Προοπτική εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου με συνδυασμό HPV εμβολιασμού και HPV DNA testing: το παράδειγμα της Αυστραλίας 17/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ IX
HPV εμβολιασμός ΙΙ
Προεδρείο: Ε. Ροηλίδης, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Μ. Ζαφράκας
Tags : 17/02/2019