Συμπεράσματα – Οδηγίες για την καθημερινή κλινική πράξη Συζήτηση, Ερωτήσεις - Απαντήσεις 17/02/2019

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ IX
HPV εμβολιασμός ΙΙ
Προεδρείο: Ε. Ροηλίδης, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Μ. Ζαφράκας
Tags : 17/02/2019